Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΟΔ

ΕΠΩΝΥΜΟ (υποχρεωτικό)

ΟΝΟΜΑ (υποχρεωτικό)

email (υποχρεωτικό)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (υποχρεωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

Πληκτρολογήστε τα γράμματα – ψηφία που βλέπετε:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2/2016

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΟΔ 1/2016

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 5/2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

Πίνακας Ορισμού Διαιτητών 4/2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΟΔ 3/2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2/2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1/2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΟΔ 1_2015

Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/Μ FIDE ID FIDE LICENCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘ.ΔΙΑΙΤ. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΡΜΑ ΕΝΩΣΗ/ΤΟΠ.ΕΠΙΤ. 1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΠΟΔ 3_2014

1 CIMINA ANDRA 26893 11602384 F.L. IA / C Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2 KAKUSHADZE ILIA 22754 4209532 ΒΚ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ. 3 ROCA INGRID F.L. ΓΚ Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. 4 TAYLOR MICHAEL 35153 417394 ΓΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 5 ZAHARIEV ZAHARI 2900289 F.L. ΒΚ Ε.Σ.Σ.Κ. 6 ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 36723 ΓΚ Τ.Ε.Σ.Σ.Α.Σ. 7 ΑΓΑΜΠΑΤΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣ-ΣΑΡΚΙΣ ΔΚ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 8 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 21582 4211715 F.L.

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]