Αρχείο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014

FIDE LAWS OF CHESS 2014

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014

FIDE LAWS OF CHESS TAKING EFFECT FROM 1 JULY 2014

 

Contents:

 

INTRODUCTION page 4

 

Preface page 4

 

BASIC RULES OF PLAY page 6

 

Article 1: The nature and objectives of the game of

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΚΑΝΟΝΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩN

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

FIDE HANDBOOK

FIDE LAWS OF CHESS

FIDE LAWS OF CHESS APPENDICES

FIDE SWISS RULES

FIDE TOURNAMENT RULES

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Οι Κανόνες Σκακιού της FIDE καλύπτουν το παιχνίδι επί της σκακιέρας.

Το Αγγλικό κείμενο είναι η αυθεντική έκδοση των Κανόνων του Σκακιού, που εγκρίθηκε στο 79ο συνέδριο της FIDE στην Δρέσδη (Γερμανία), το Νοέμβριο του 2008 και θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2009.

Σ’ αυτούς τους Κανόνες οι λέξεις “αυτός”, “αυτόν”

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο παρών Κανονισμός Διαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε,κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν. 2725/1999,όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 67 και 68 του Ν. 3057/2002,με σκοπό να ρυθμίσει διεξοδικά τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία,να κατοχυρώσει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ

[…κλικ εδώ για όλο το άρθρο]