Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ 2017

Παρουσίαση με τον πίνακα αλλαγών των FIDE Laws of chess με σημειωμένες τις αλλαγές.