Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα πεδία (εκτός από το email) με κεφαλαία Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Υπεύθυνος επικοινωνίας ή Διευθυντής Αγώνων

Επώνυμο (υποχρεωτικό)

Όνομα (υποχρεωτικό)

email (υποχρεωτικό)

Ονομασία Διοργάνωσης (τίτλος συνοπτικά – υποχρεωτικό)

Ημερομηνίες έναρξης – λήξης (υποχρεωτικό)

Ένωση ή Τοπική Επιτροπή που θα γίνει η Διοργάνωση (υποχρεωτικό)
—ΕΣΣΝΑΕΣΣΘΧΕΣΣΠΕΣΣΑΜΘΕΣΣΚΕΣΚΕΔΥΜΕΣΣΠΕΠΤΕΣΣΔΕΤΕΣΣΘΤΕΣΣΣΕΤΕΣΣΑΓ

Επιλέξτε τύπο αξιολόγησης του τουρνουά (υποχρεωτικό)
—αξιολόγηση μόνο για Ελληνικά ELOαξιολόγηση μόνο για FIDE ELOαξιολόγηση για Ελληνικά και FIDE ELOνα μην αξιολογηθεί

Αρχείο Προκήρυξης (αποδεκτοί τύποι αρχείων .doc, .docx, .pdf
αν το τουρνουά έχει περισσότερα αρχεία, στείλτε τα όλα μαζί σε ένα, με μορφή .zip ή .rar
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου 2ΜΒ)

Παρατηρήσεις – Σχόλια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Επικεφαλής

Επώνυμο (υποχρεωτικό)

Όνομα (υποχρεωτικό)

FIDE ID ή ΑΜ ΕΣΟ (υποχρεωτικό)

Διαιτητές του τουρνουά (παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία και τα καθήκοντα:

01. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
02. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
03. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
04. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
05. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
06. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
07. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
08. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
09. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
10. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
11. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
12. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
13. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
14. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
15. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
16. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
17. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
18. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
19. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων
20. Διαιτητής ΑίθουσαςΒοηθός επικεφαλήςΥπεύθυνος κληρώσεων

Αν υπάρχουν περισσότεροι διαιτητές,συμπληρώστε τα ονόματά τους παρακάτω (ένα ανά γραμμή)

Πληκτρολογήστε τα γράμματα – ψηφία που βλέπετε:

jQuery(function ($) {
var now = new Date();
var day = (“0” + now.getDate()).slice(-2);
var month = (“0″ + (now.getMonth() + 1)).slice(-2);
var today = now.getFullYear()+”-“+(month)+”-“+(day);
$(‘#datePicker’).val(today);
$(“#datePicker”).attr(“min”, today);
});