Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αν ενδιαφέρεστε για τη διοργάνωση σεμιναρίου, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΕΝΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (υποχρεωτικό)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (υποχρεωτικό)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣΕΛΒΕΤΙΚΟ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Πληκτρολογήστε τα γράμματα - ψηφία που βλέπετε: captcha