Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ Π.Ο.Δ.

Τα στοιχεία που δηλώνονται παρακάτω, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών της Ε.Σ.Ο. και είναι για αποκλειστική χρήση της Ε.Σ.Ο. και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο.

Συμπληρώστε όλα τα πεδία (εκτός από το email) με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες.

Είμαι Νέος Διαιτητής (πρώτη εγγραφή)Είμαι Παλιός Διαιτητής (ανενεργός) και θέλω να δηλώσω ενέργεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ:


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ (αν είστε παλιός διαιτητής συμπληρώστε τα πεδία με '-' )

ΝΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ (υποχρεωτικό)

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:

1. ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤO 18 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ NAIOXI

2. ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ NAIOXI

3. ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 2725/1999, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ

Πληκτρολογήστε τα γράμματα - ψηφία που βλέπετε: captcha