Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΕΔ2014

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗΤΗ 

1.1 Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του ισχύοντος Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο., η ιδιότητα του διαιτητή αποκτάται κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου διαιτησίας για ανάδειξη νέων διαιτητών.

1.2   Αναφερόμενοι στο άρθρο 1.1 διευκρινίζουμε ότι επιτυχήςπαρακολούθηση σεμιναρίου για νέους διαιτητές θεωρείται όταν ο υποψήφιος νέος διαιτητής  υπερβεί τουλάχιστον το ποσοστό 65% επιτυχίας στο ερωτηματολόγιο της ΚΕΔ .

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

2.1 Τα σεμινάρια διοργανώνονται και εποπτεύονται από την Κ.Ε.Δ.

2.2 Σχηματίζεται  από την ΚΕΔ τριμελής οργανωτική  επιτροπή για κάθε σεμινάριο με την εξής σύνθεση : ένα μέλος από την Κ.Ε.Δ., ένα μέλος από την Τ.Ε.Δ. και ένα μέλος από την διοργανώτρια αρχή.

2.3  Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να αναλάβει η ίδια ή να αναθέσει την διοργάνωση ενός σεμιναρίου σε Τ.Ε.Δ., Σωματείο,  Ένωση ή Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων.

2.4  Ο ενδιαφερόμενος για την διοργάνωση σεμιναρίου διαιτησίας  φορέας πρέπει να υποβάλλει στην Κ.Ε.Δ. γραπτό αίτημα  τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την αιτούμενη έναρξή του.

2.5 Σεμινάριο που διεξάγεται χωρίς την ενημέρωση και την έγκριση της ΚΕΔ    θεωρείται ως μη γενόμενο και το θέμα εξετάζεται από την Κ.Ε.Δ  για καταλογισμό ευθυνών.

2.6 Οι ακριβείς υποχρεώσεις των διοργανωτών καθορίζονται από την ΚΕΔ όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα και εξαρτώνται  από το είδος του σεμιναρίου.

2.7 Η επιλογή του καθηγητή διαιτησίας, η διάρκεια του σεμιναρίου και το ερωτηματολόγιο των εξετάσεων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ.

2.8 Τα αναλυτικά  προγράμματα διδασκαλίας και τα ποσοστά επιτυχίας για τις νόρμες  ανακοινώνονται από την Κ.Ε.Δ. πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου και είναι σύμφωνα με το άρθρο 6.3 του ισχύοντος κανονισμού σεμιναρίων.

2.9 Το ερωτηματολόγιο των εξετάσεων αποστέλλεται στον καθηγητή διαιτησίας από  τον αρμόδιο τομεάρχη της Κ.Ε.Δ. με ηλεκτρονική αλληλογραφία τρεις (3) ημέρες (το αργότερο)  πριν από τις εξετάσεις.

2.10 Τα ερωτηματολόγια συντάσσονται από τον τομεάρχη σεμιναρίων και μπορεί να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

1. Θεωρητικές ερωτήσεις επί της διδακτέας ύλης

2. Ερωτήσεις επί της διδακτέας ύλη με διαγράμματα

3. Συνδυασμό των ως άνω επιλογών.

2.11 Ο καθηγητής διαιτησίας έχει την υποχρέωση  να βαθμολογήσει τα γραπτά και να τα στείλει με την βαθμολογία και τις προτάσεις του στην Κ.Ε.Δ. σε τέσερις (4) (το αργότερο) εργάσιμες ημέρες.

2.12  ΟΙ  αρμόδιοι  τομεάρχες και ο γραμματέας της Κ.Ε.Δ. φροντίζουν για την ταχύτερη κατά το δυνατόν ενημέρωση και δημοσιοποίηση του Π.Ο.Δ..

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΗΤΩΝ

3.1  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος Κ.Δ./ΕΣΟ καθιερώνονται οι παρακάτω κατηγορίες διαιτητών:

1)   Γ’   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΓΚ)
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται  οι υποψήφιοι διαιτητές μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε αντίστοιχο σεμινάριο διαιτησίας.

2)   Β’   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (ΔΒΚ)
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται (προάγονται) οι διαιτητές Γ’ Κατηγορίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9.

3) Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΑΚ)
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται (προάγονται) οι διαιτητές Β’ Κατηγορίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9.

4) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (ΔΔ)

Στην κατηγορία αυτή προάγονται οι διαιτητές σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της FIDE (και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν η Ε.Σ.Ο. με την ΚΕΔ). Βασική προϋπόθεση (όρος) για να δικαιούται ένας διαιτητής να υποβάλει αίτημα για απόκτηση τίτλου διεθνούς διαιτητή F.A. είναι να έχει ήδη τον εθνικό τίτλο διαιτητή Α Κατηγορίας (ΔΑΚ).

 

3.2  Η προαγωγή των διαιτητών σε κάθε ανώτερη κατηγορία γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 15.

3.3.  Κάθε διαιτητής δικαιούται μια εθνική προαγωγή τον χρόνο (σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 9).

3.4 Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε προαγωγή διαιτητές  υποβάλλουν το σχετικό τους αίτημα στον αρμόδιο τομεάρχη της Κ.Ε.Δ.  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και με τις διαδικασίες που  καθορίζονται από την Κ.Ε.Δ. (άρθρα 9.1 και 9.2).

3.5  Η κατάταξη των διαιτητών γίνεται κάθε χρόνο  το μήνα Φεβρουάριο, ύστερα και από την αξιολόγησή των αιτημάτων του 3.4  από την Κ.Ε.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΤΩΝ

4.1 Τα καθήκοντα που μπορούν να ασκήσουν οι διαιτητές με βάση  την κατηγορίας τους είναι :

1) Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασκούν καθήκοντα σε οποιαδήποτε διοργάνωση ως βοηθοί στην διάθεση του Επικεφαλής Διαιτητή που καθορίζει τον ρόλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.  Βασικό καθήκον τους είναι η συνεχής εποπτεία των παρτίδων με στόχο να χρησιμοποιηθεί η προσωπική τους μαρτυρία (όποτε τους ζητηθεί) σε διαφωνίες παικτών  για συμβάντα κατά την διάρκεια μιας παρτίδας. Γενικά δεν παίρνουν τελικές αποφάσεις.

2)  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασκούν καθήκοντα βοηθού διαιτητή σε οποιαδήποτε διοργάνωση,  στη διάθεση του Επικεφαλής Διαιτητή που καθορίζει το  εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Γενικά δεν παίρνουν τελικές αποφάσεις.

3)  Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ασκούν πλήρη  καθήκοντα σε οποιαδήποτε διοργάνωση  και υπό προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και καθήκοντα Επικεφαλής ή Βοηθού Επικεφαλής διαιτητή (όχι όμως σε πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνή τουρνουά).

4)  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ασκούν πλήρη  καθήκοντα (και σαν Επικεφαλής Διαιτητές) σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή διοργάνωση.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΙΔΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

5.1.   Διακρίνουμε τα σεμινάρια στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους:

1) σεμινάρια  ανάδειξης νέων διαιτητών (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

2) σεμινάρια  απόκτησης νορμών Α’, Β’ και Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3) σεμινάρια  κληρώσεων

4)σεμινάρια FIDE (ανάδειξης διεθνών διαιτητών

5) σεμινάρια ειδικών θεμάτων

6) ενημερωτικά σεμινάρια (για την διδασκαλία νέων κανόνων και κανονισμών).

5.2.  Για το κάθε σεμινάριο εκδίδεται από τον καθηγητή διαιτησίας σε συνεργασία με την ΚΕΔ το ανάλογο πρόγραμμα διδασκαλίας, η διδακτέα ύλη και τα  απαιτούμενα ποσοστά επιτυχίας σύμφωνα με το άρθρο 15.

5.3 Ειδικά για τα ποσοστά επιτυχίας για νόρμες, τίτλους και ανάδειξη νέων διαιτητών ισχύει  το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

6.1 Η ελάχιστη  διάρκεια  των σεμιναρίων απόκτησης εθνικών νορμών  και τίτλων ορίζεται σε τρία  τετράωρα ή τρίωρα μαζί με τον χρόνο εξετάσεων.

6.2 Τα τρίωρα ή τετράωρα της διδασκαλίας  συν τις εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε δύο ή τρεις ημέρες σε συνεννόηση του καθηγητή με τους διοργανωτές.

6.3  Γενικά, η διάρκεια, η διδακτέα ύλη, τα ερωτηματολόγια,  τα ποσοστά επιτυχίας και η βαθμολόγηση σε όλα τα σεμινάρια  μπορεί να καθορίζονται από την Κ.Ε.Δ.  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό.

6.4 Για όλα τα σεμινάρια ανάδειξης  διεθνών   διαιτητών εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί της FIDE και της Κ.Ε.Δ. και όταν υπάρχει επικάλυψη ισχύουν μόνο της FIDE.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

7.1 Η διδακτέα ύλη ανακοινώνεται  από την Κ.Ε.Δ  (σύμφωνα με το άρθρο 6.3)

7.2 Η διδακτέα ύλη διανέμεται στους υποψηφίους διατητές με ευθύνη του τομεάρχη σεμιναρίων σε συνεργασία με τον καθηγητή διαιτησίας και σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του παρόντος κανονισμού.

7.3   Για τα οργανωτικά και όχι μόνο έξοδα του σεμιναρίου, η διοργανώτρια αρχή σε συνεννόηση με την Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζει παράβολο συμμετοχής του οποίου όμως  η μη καταβολή δεν θα είναι απαγορευτική για την συμμετοχή στο σεμινάριο, αλλά αν το παράβολο είναι υποχρέωση προς την FIDE δεν θα δικαιούται συμμετοχή στις εξετάσεις όποιος δεν καταβάλει το παράβολο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΟΡΜΩΝ-ΤΙΤΛΩΝ

8.1 Για την απόκτηση εθνικών τίτλων και νορμών, εκτός  από την επιτυχή παρακολούθηση του αντίστοιχου σεμιναρίου,  απαιτούνται από  τους  διαιτητές και τα παρακάτω τουρνουά κατά κατηγορία:

α) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε ένα τουλάχιστον σχολικό ατομικό ή ομαδικό πρωτάθλημα ή οποιοδήποτε τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση κανονικής παρτίδας ή ράπιντ

β) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:

1. Διεθνές τουρνουά με τουλάχιστον  50 συμμετοχές

2. Ανοικτό τουρνουά  με εθνική αξιολόγηση και τουλάχιστον 50 συμμετοχές

3. Ομαδικό πρωτάθλημα που  να διεξάγεται τουλάχιστον υπό την εποπτεία Τοπικής Επιτροπής , Ένωσης η άλλου ανώτερου ή ισότιμου εθνικού φορέα.

8.2 Για την απόκτηση διεθνών τίτλων εφαρμόζεται το άρθρο 6.4

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΤΩΝ

9.1 Για την προαγωγή ενός διαιτητή σε οποιαδήποτε ανώτερη εθνική κατηγορία , απαιτούνται  οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχει αποκτήσει την σχετική νόρμα κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου της κατηγορίας αυτής

2 Να έχει παραμείνει στην κατηγορία του για τουλάχιστον ένα χρόνο

3. Να έχει  κάνει τα τουρνουά που προβλέπονται στο άρθρο 8.

9.2 Νέες αιτήσεις προαγωγής διαιτητών υποβάλλονται στις  Τ.Ε.Δ. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους.  Οι Τ.Ε.Δ. προωθούν ομαδικά τις τεκμηριωμένες αιτήσεις στον αρμόδιο τομεάρχη της Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τις διαδικασίες που αυτός  καθορίζει.

9.3 Η ΚΕΔ σε ειδική συνεδρίαση εξετάζει όλες τις αιτήσεις προαγωγών  και στη συνέχεια ενημερώνει και δημοσιεύει τον νέο Π.Ο.Δ..

9.4 Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων διατητών, σε διάφορα τουρνουά  τεκμηριώνεται  από την σχετική ενυπόγραφη  αναφορά του αντίστοιχου Επικεφαλής Διαιτητή,  την επιβεβαίωση της αντίστοιχης Τ.Ε.Δ. και από το έγγραφο ορισμού τους στο υπόψη τουρνουά  (Το έγγραφο αυτό εκδίδεται  αποκλειστικά από την Κ.Ε.Δ. ή την Τ.Ε.Δ.).

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΧΩΡΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

10.1. Οι χώροι σεμιναρίων πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.  τραπεζοκαθίσματα  και υλικοτεχνικό εξοπλισμό  για τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών και το είδος του σεμιναρίου

2.το απαραίτητο προσωπικό τεχνικής  και οργανωτικής στήριξης

3. οτιδήποτε προβλέψει  και θεωρήσει απαραίτητο καθηγητής διαιτησίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

11.1 Η Κ.Ε.Δ. προγραμματίζει και οργανώνει οποιοδήποτε σεμινάριο οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο για την διαιτητική κάλυψη  των αναγκών της.

11.2 Έκτακτο σεμινάριο μπορεί να προγραμματισθεί από την Κ.Ε.Δ. στις παρακάτω οεριοπτώσεις:

1. Για τη διδασκαλία και ενημέρωση επί νέων ή τροποποιημένων κανόνων και κανονισμών

2. Όποτε εκτιμηθεί από την Κ.Ε.Δ ότι συντρέχουν πολύ εξαιρετικοί και σαφώς τεκμηριωμένοι  λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ

12.1 Στα σεμινάρια Διαιτησίας διδάσκουν οι ήδη υπάρχοντες Καθηγητές  Διαιτησίας.

12.2 Για την ανάδειξη νέων Καθηγητών Διαιτησίας απαιτούνται οι παρακάτω ελάχιστες  προϋποθέσεις:

α) Οι υποψήφιοι Καθηγητές Διαιτησίας πρέπει να είναι Διεθνείς Διαιτητές (IA ή τουλάχιστον  FA) και

β) να έχουν διδάξει σε τέσσερα  (4)  Σεμινάρια Διαιτησίας ως Βοηθοί Καθηγητές Διαιτησίας, ένα τουλάχιστον θέμα επιλεγμένο από την Κ.Ε.Δ., από την εκάστοτε ισχύουσα Διδακτέα Ύλη σεμιναρίων της Κ.Ε.Δ.

12.3 Ενεργοί Καθηγητές Διαιτησίας θεωρούνται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν διδάξει ως κύριοι καθηγητές Διαιτησίες σε ένα τουλάχιστον Σεμινάριο Διαιτησίας τα τελευταία τρία χρόνια.

β) Να έχουν επεξεργασθεί και δημοσιεύσει μέρος της διδακτέας ύλης Σεμιναρίων Διαιτησίας της Κ.Ε.Δ.

12.4 Οι Καθηγητές Διαιτησίας  ορίζονται από τον Τομεάρχη Σεμιναρίων σε  συνεννόηση με τους διοργανωτές.

12.5 Οι Καθηγητές Διαιτησίας σε οποιοδήποτε  σεμιναριο αμείβονται με την καθορισμένη από την Ε.Σ.Ο.  αμοιβή για διεθνείς διαιτητές σε τουρνουά 9 γύρων.

12.6 Η αμοιβή των καθηγητών εξασφαλίζεται από τους διοργανωτές.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13.1 Η ανάδειξη νέων διαιτητών, που εντάσσονται στην αρχική Γ΄ Εθνική Κατηγορία καθώς και οι προαγωγές σε ανώτερη κατηγορία (Β΄ και Α), γίνεται μετά από συμμετοχή σε αντίστοιχα σεμινάρια διαιτησίας, που οργανώνει η Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τις Ενώσεις – Τοπικές Επιτροπές, και σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

13.2   Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ισχύοντος Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο., για να έχει ο ενδιαφερόμενος το δικαίωμα άσκησης των καθηκόντων του διαιτητή πρέπει να ισχύουν και τα παρακάτω:

α) Να έχει συμπληρώσει οπωσδήποτε το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

13.3 Αν ένας διαιτητής δεν πετύχει τα ελάχιστα ποσοστά για την προαγωγή του σε ανώτερη εθνική Κατηγορία, παραμένει στην ίδια κατηγορία, για ένα χρόνο ακόμη, οπότε αποκτάει το δικαίωμα νέας συμμετοχής του σε  αντίστοιχο σεμινάριο προαγωγής.

13.4 Οι διαιτητές που ασκούν οποιαδήποτε διαιτησία χωρίς να έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. ή από την Τ.Ε.Δ. της περιοχής τους θα αντιμετωπίζουν άμεσα τις προβλεπόμενες συνέπειες του άρθρου 8 της ισχύουσας Γενικής Οδηγίας.

13.5 Οι παραβατικές ενέργειες διαιτητών και διοργανωτών θα αντιμετωπίζονται με επείγουσες διαδικασίες από το Προεδρείο της Κ.Ε.Δ.

13.6 Τα αναλυτικά καθήκοντα των διαιτητών καθορίζονται σε κάθε διοργάνωση από τον Επικεφαλής  Διαιτητή σύμφωνα και με τον σχετικό κανονισμό της Κ.Ε.Δ.

13.7 Σαν γενική αρχή η Κ.Ε.Δ. δεν επιτρέπει σε κανέναν διαιτητή να αφήσει χωρίς εποπτεία την παρτίδα του ούτε και για τον πιο ελάχιστο χρόνο χωρίς την ενημέρωση και έγκριση του Ε.Δ ή του Β.Ε.Δ. τουλάχιστον.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

14.1 Καθιερώνονται και αναγνωρίζονται και τα σεμινάρια διαιτησίας μέσω διαδικτύου  με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Αφορούν την ανάδειξη νέων διαιτητών και προαγωγής σε ανώτερη εθνική  κατηγορία.

2. Οργανώνονται σε οποιεσδήποτε περιοχές.

3. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (σωματεία –Τ.Ε.Δ.-Ενώσεις/Τοπικές Επιτροπές) για την διοργάνωση οποιωνδήποτε σεμιναρίων απευθύνονται εγγράφως  έγκαιρα  με email  στην Κ.Ε.Δ.  και η Κ.Ε.Δ. ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.

4. Οι συμμετέχοντες   θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε γραπτές εξετάσεις με την διαδικασία που θα ορίζει η Κ.Ε.Δ.

14.2 Τα διαδικτυακά σεμινάρια για εθνικές κατηγορίες υπάγονται πλήρως στην δικαιοδοσία της Κ.Ε.Δ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΡΜΕΣ-ΤΙΤΛΟΥΣ

15.1 Τα ποσοστά επιτυχίας επί του ερωτηματολογίου της ΚΕΔ που απαιτούνται για την απόκτηση Εθνικών νορμών και τίτλων καθορίζονται ως εξής:

65-80% νόρμα Γ’ Κατηγορίας

81-90% νόρμα Β’ Κατηγορίας

91-100% νόρμα Α’ Κατηγορίας

15.2 Οι προαγωγές γίνονται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 8 & 9.

15.3 Οι γραπτές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για  όλα τα είδη σεμιναρίων και διοργανώνονται και εποπτεύονται από την Κ.Ε.Δ.

15.4 Τα ερωτηματολόγια των εξετάσεων για τις εθνικές κατηγορίες διαιτητών συντάσσονται και αποστέλλονται αποκλειστικά   από τον τομεάρχη σεμιναρίων της Κ.Ε.Δ.

15.5 Τα ερωτηματολόγια και γενικά η διαδικασία των εξετάσεων για σεμινάρια διαιτησίας FIDE  θα καθορίζονται από τους κανονισμούς σεμιναρίων της FIDE.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Τα Σεμινάρια για την ανάδειξη Διεθνών Διαιτητών θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIDE (Παράγραφος B.06  του FIDE Handbook).

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

17.1 Ο κανονισμός σεμιναρίων έχει δεκαεπτά (17) άρθρα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Οδηγίας της Κ.Ε.Δ. με την ίδια υποχρεωτική ισχύ για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και διαιτητές .

17.2 Η  Κ.Ε.Δ. για κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό έχει το δικαίωμα να εκδίδει συμπληρωματικές οδηγίες άμεσα και υποχρεωτικά εκτελεστές.