Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Κ.Ε.Δ. 2/2014

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ                                   ΘΕΜΑ                                 

ΣΕΛ

1

Σχήμα λειτουργίας

23

2

Τηλεσυνεδριάσεις

3

3

Γενικές αρμοδιότητες Κ.Ε.Δ. – Τ.Ε.Δ.

4

4

Συγκρότηση Τ.Ε.Δ. – Πλαίσιο συνεργασίας Κ.Ε.Δ. – Τ.Ε.Δ.

4-6

5

Ορισμός και γνωστοποίηση ονομάτων διαιτητών

6

6

Προκηρύξεις και Αξιολόγηση αγώνων

6-7

7

Κριτήρια επιλογής και ορισμού διαιτητών

8-9

8

Κωλύματα επιλογής & ορισμού διαιτητών

9-10

9

Κληρώσεις

10-12

10

Γενική διάρθρωση τεχνικής υποστήριξης αγώνων

12

11

Γενικές αρχές διεξαγωγής αγώνων

12-13

12

Ομαδικά πρωταθλήματα

1314

13

Ενστάσεις – Καταγγελίες

15-16

14

Αποζημιώσεις Διαιτητών

16

15

Εκθέσεις διαιτησίας

17

16`

Παρακολούθηση αγώνων

17-18

17

Υποχρεώσεις Διοργανωτών                              

18-19

18

Τελική Διάταξη

19

   

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ  1Ο

ΣΧΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.1 Στην τηλεσυνεδρίαση της   Κ.Ε.Δ. την Δευτέρα 07.04.2014 επικυρώθηκε ομόφωνα   το σχήμα λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.  διατηρώντας τους  τομείς λειτουργίας και δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ. με τους παρακάτω  τομεάρχες :

      α) Τομέας επιλογής,  ορισμού διαιτητών και οργάνωσης σεμιναρίων διαιτησίας με Τομεάρχη τον κ. Βύρωνα Τσορμπατζόγλου.

      β) Τομέας προαγωγής  διαιτητών με Τομεάρχη τον κ. Κωνσταντίνο Σιέμπο.

      γ) Τομέας επικοινωνίας με Τ.Ε.Δ. και διοργανωτές με Τομεάρχη τον  εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε.Δ.

      δ) Τομέας ενημέρωσης Π.Ο.Δ. με Τομεάρχη τον κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο.

1.2 Στο εξής, όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι (Τ.Ε.Δ., Διαιτητές, Ενώσεις κλπ) θα απευθύνονται και θα ενημερώνουν τον  αρμόδιο τομεάρχη για την αντιμετώπιση του σχετικού τους θέματος ή αιτήματος και μόνο στην περίπτωση που  η επικοινωνία με τον αρμόδιο τομεάρχη  είναι αδύνατη μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε μέλος της Κ.Ε.Δ.

1.3  Ο  αρμόδιος   Τομεάρχης θα δίνει την  λύση και την απάντηση  κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με όλα τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ακολουθώντας την διαδικασία της τηλεσυνεδρίασης.

1.4 Για την αποδοτικότερη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των θεμάτων της Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζονται ειδικοί συνεργάτες που θα αναλαμβάνουν τον χειρισμό εξειδικευμένων,  κύρια τεχνικών, θεμάτων όποτε παρουσιασθούν.

1.5  Η επιλογή και ο ορισμός των ειδικών συνεργατών καθώς και η οποιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ.

1.6  Oρίσθηκαν  ως ειδικοί συνεργάτες οι κάτωθι :

   α)  Ο Δ.Δ.  Μιχαήλ  Πρεβενιός

   β)  Ο Δ.Δ.  Σωτήριος Λογοθέτης

   γ)  Ο Δ.Δ.  Σάββας Μαυρομούστακος

1.7  Γενικά η σχέση της Κ.Ε.Δ με τους ειδικούς συνεργάτες είναι μια ελεύθερη  σχέση εθελοντικής  προσφοράς χωρίς όρους και δεσμεύσεις.

1.8 Στον ειδικό συνεργάτη κ. Σάββα Μαυρομούστακο ανατίθενται και τα παρακάτω ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ  καθήκοντα:

  1. 1.      Υποστήριξη γραμματείας
  2. 2.      Κάλυψη καθηκόντων τομεαρχών όταν απουσιάζουν
  3. 3.      Νομική-φιλολογική επεξεργασία εγγράφων Κ.Ε.Δ.

 

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο

ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2.1 Για λόγους οικονομικούς – πρακτικούς και συχνότερων συνεδριάσεων καθιερώνονται οι τηλεσυνεδριάσεις στις οποίες  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και οι ειδικοί συνεργάτες με ηλεκτρονική ή και τηλεφωνική επικοινωνία αν χρειασθεί.

2.2 Οι αποφάσεις των τηλεσυνεδριάσεων λαμβάνονται με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Δ.Σ. και  θεωρούνται απόλυτα  νόμιμες  και  ισοδύναμες με τις αποφάσεις των κλασσικών  συνεδριάσεων.

2.3 Οι τηλεσυνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται  όποτε και για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατο ή δύσκολο  να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με την φυσική παρουσία των μελών της Κ.Ε.Δ. και υπάρχουν σοβαρά και επείγοντα θέματα για άμεση  αντιμετώπιση.

2.4 Όποτε  είναι   δυνατόν,   οι αποφάσεις των τηλεσυνεδριάσεων θα επικυρώνονται και με την διαδικασία των κλασσικών συνεδριάσεων.

2.5 Αν σε οποιασδήποτε μορφής συνεδρίαση δημιουργηθεί ισοψηφία στη λήψη των αποφάσεων θα ισχύει η πρόταση που ψήφισε ο πρόεδρος.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ε.Δ.-Τ.Ε.Δ.

 

3.1 Η Γενική Οδηγία της Κ.Ε.Δ. αποτελεί   αναπόσπαστο   τμήμα του Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και συντάχθηκε σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Αθλητικού Νόμου και των Κανονισμών Αγώνων και Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο.

3.2. Σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο  και τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο (άρθρο 2.2 ) η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει όλες τις  αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό, τον πειθαρχικό έλεγχο των Διαιτητών, (Άρθρο 12 του Κ.Δ./ΕΣΟ), την εποπτεία, την οργάνωση και την διεξαγωγή των σεμιναρίων διαιτησίας.

3.3. Ειδικότερα, η Κ.Ε.Δ. (σύμφωνα και με το άρθρο 8.1 του Κ.Δ/ΕΣΟ) επιλέγει και  ορίζει από τον ισχύοντα Π.Ο.Δ. τούς διαιτητές σε όλους τους πανελλήνιας εμβέλειας  αγώνες  οποιασδήποτε μορφής και επιπέδου, ενώ για όλους  τους υπόλοιπους αγώνες ισχύει το άρθρο 3.4.

3.4 Οι Τ.Ε.Δ. ασκούν τα αντίστοιχα καθήκοντα επιλογής και ορισμού Διαιτητών, σε τοπικούς ή περιφερειακούς αγώνες της περιοχής ευθύνης της αντίστοιχης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής, ορίζοντας υποχρεωτικά  Διαιτητές της περιοχής ευθύνης της αντίστοιχης ένωσης ή τοπικής επιτροπής,   από τον ισχύοντα Π.Ο.Δ., εφαρμόζοντας αναλογικά τα άρθρα 3.2, 3.3 και 6.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης διαιτητών οι Τ.Ε.Δ. απευθύνονται στην Κ.Ε.Δ.

3.5 Εάν σε μια περιοχή δεν έχει ορισθεί  Τ.Ε.Δ. ή είναι  αδύνατο  να λειτουργήσει είτε λόγω προβλημάτων είτε λόγω κατάργησης της αντίστοιχης περιοχής κάλυψης, τότε η Κ.Ε.Δ. δύναται να αναλάβει προσωρινά  τα καθήκοντα της μη λειτουργούσας Τ.Ε.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Τ.Ε.Δ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Ε.Δ.- Τ.Ε.Δ.

4.1 Συγκρότηση Τ.Ε.Δ.

4.1.1 Οι Τ.Ε.Δ. είναι, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΣΟ, τριμελείς και τα μέλη τους ορίζονται με απόφαση των 3/5 των μελών του Δ.Σ. της οικείας Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής και παύονται για σοβαρότατους και τεκμηριωμένους λόγους με πλειοψηφία των 4/5.

4.1.2 Η ιδιότητα μέλους των Τ.Ε.Δ. δεν  επιτρέπεται να συμπίπτει με την ιδιότητα μέλους Δ.Σ. της αντίστοιχης Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής, εκτός εάν είναι αδύνατο να βρεθούν Διαιτητές για την πλήρη στελέχωση μιας Τ.Ε.Δ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξαντλείται η προσπάθεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στο μέγιστο  δυνατό βαθμό. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά για την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την Ε.Σ.Σ.Θ.Χ.

4.1.3 Τα μέλη των Τ.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν Επιτροπές ενστάσεων της περιοχής τους.

4.1.4 Όλοι οι διαιτητές υπάγονται στις Τ.Ε.Δ. του τόπου διαμονής τους. Αλλαγή από μία Τ.Ε.Δ. σε κάποια άλλη μπορεί να γίνει μετά από αίτηση τους προς την Κ.Ε.Δ. (και παράλληλη κοινοποίηση στην Τ.Ε.Δ. που θέλουν να μετακινηθούν)  για τεκμηριωμένους λόγους, π.χ. λόγω αλλαγής διαμονής, είτε λόγω σπουδών είτε λόγω εργασίας και προσωπικούς λόγους.

4.1.5 σε κάθε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η Κ.Ε.Δ. παίρνει την τελική απόφαση.

4.2  Πλαίσιο Συνεργασίας Κ.Ε.Δ. – Τ.Ε.Δ.

4.2.1 Οι Τ.Ε.Δ. ενημερώνουν αμέσως την Κ.Ε.Δ. για  οποιοδήποτε  έκτακτο  συμβάν σε αγώνες της περιοχής τους και υποβάλλουν στην Κ.Ε.Δ. στο τέλος κάθε έτους συνοπτική έκθεση συμβάντων και αλλαγής οποιωνδήποτε προσωπικών  στοιχείων και αξιολόγησης των διαιτητών τους.

 

4.2.2 Στα έκτακτα συμβάντα συμπεριλαμβάνονται οι ενστάσεις, καταγγελίες, μη προσέλευση ορισθέντων διαιτητών, μη προσέλευση ομάδων σε μια συνάντηση, παρατυπίες  διαδικασιών όπως π.χ. στις επιλογές ορισμού διαιτητών κλπ.

 

4.2.3 Στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους περιλαμβάνονται επίσης η συγκέντρωση των εκθέσεων Διαιτησίας, η τήρηση και ενημέρωση αρχείου αλληλογραφίας, του Πίνακα Στοιχείων Διαιτητών, η αλλαγή προσωπικών στοιχείων των διαιτητών τους και η  κοινοποίηση  τους στην Κ.Ε.Δ.

4.2.4 Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των Τ.Ε.Δ. και η παραβίαση των κανονισμών της Κ.Ε.Δ. και της Ε.Σ.Ο. μπορούν να επισύρουν άμεσες ενέργειες καταγγελίας της λειτουργίας τους. Το θέμα κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Ένωσης που ανήκουν και εξετάζεται  στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ,   σύμφωνα και με το άρθρο 2.5 του ΚΔ/ΕΣΟ ότι:

Τα τοπικά όργανα διαιτησίας υπόκεινται στον έλεγχο της Κ.Ε.Δ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

5.1  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 2  του Κανονισμού Διαιτησίας  και των διατάξεων του Αθλητικού Νόμου, η ανακοίνωση της επιλογής και του ορισμού των Διαιτητών σε όλα τα τουρνουά οποιασδήποτε μορφής και επιπέδου (που διεξάγονται στην Ελλάδα) γίνεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο της Κ.Ε.Δ. ή της Τ.Ε.Δ. (όταν πρόκειται για τοπικούς ή περιφερειακούς αγώνες).

 5.2 Τοπικοί ή περιφερειακοί αγώνες χαρακτηρίζονται οι αγώνες τοπικού ενδιαφέροντος  σύμφωνα με το γράμμα  και με το πνεύμα του άρθρου 2.5 του Κανονισμού  Διαιτησίας της ΕΣΟ.

5.3 Σε εφαρμογή των άρθρων  5.1, 11.1 και 8.2 της Γενικής Οδηγίας,  των άρθρων 2 και 12 του Κανονισμού Διαιτησίας της ΕΣΟ και των διατάξεων του Αθλητικού Νόμου, ορίζονται τα εξής:

1. Δεν επιτρέπεται  να διαιτητεύουν διαιτητές που δεν ορίσθηκαν από την Κ.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Δ. (για περιφερειακούς ή τοπικούς αγώνες).

2. Οι επικεφαλής διαιτητές  είναι υποχρεωμένοι    να ελέγχουν αν οι διατεθέντες διαιτητές έχουν ορισθεί   από την Κ.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Δ.

3. Για να έχει το δικαίωμα ένας διαιτητής να ασκήσει τα καθήκοντά   του πρέπει να έχει ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Δ.

4. Οι επικεφαλής διαιτητές είναι υποχρεωμένοι στα τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση να ελέγχουν αν οι διαιτητές έχουν και την άδεια της FIDE.

5. Δεν καταχωρούνται στο πρόγραμμα κλήρωσης όσοι από τους ορισθέντες διαιτητές δεν έχουν την άδεια της FIDE ούτε και διαιτητές που δεν έχουν τον ορισμό από  την  Κ.Ε.Δ. ή Τ.Ε.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

6.1 Οι διοργανωτές όλων των Πρωταθλημάτων και Τουρνουά κοινοποιούν στην Κ.Ε.Δ. (ή  στην Τ.Ε.Δ. όταν πρόκειται για τοπικούς αγώνες ) και στην Ε.Σ.Ο. έγκαιρα (τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα), τις αντίστοιχες προκηρύξεις. Οι προκηρύξεις  πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους Κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. της Κ.Ε.Δ. και της F.I.D.E. Σε κάθε προκήρυξη πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες όπως π.χ. το πρόγραμμα και το σύστημα αγώνων, ο χώρος αγώνων, οι διαδικασίες ενστάσεων, οι όροι φιλοξενίας, οι τρόποι δήλωσης συμμετοχής κλπ. Η αρχική κατάταξη των παικτών και οι κληρώσεις γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της F.I.D.E.(για  τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση) και της ΕΣΟ  (για  τουρνουά με εθνική  μόνο αξιολόγηση).

6.2 Στη συνέχεια η Κ.Ε.Δ. ή η Τ.Ε.Δ. (για τοπικούς αγώνες) προβαίνει στην επιλογή και τον ορισμό των Διαιτητών σύμφωνα με το άρθρο 7.  Τους ορισμούς που κάνει ή ΚΕΔ τους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ενώ τους ορισμούς που κάνουν οι Τ.Ε.Δ. τους δημοσιεύουν  στην ιστοσελίδα της Ένωσης όπου υπάγονται.

6.3  Σε περίπτωση μη εφαρμογής από τους διοργανωτές του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ, του Κανονισμού Αξιολόγησης και Τίτλων της F.I.D.E. και των άρθρων της Γενικής Οδηγίας η Κ.Ε.Δ.  ενημερώνει την Ε.Σ.Ο. που αποφασίζει αν θα αξιολογηθεί το υπόψη τουρνουά.

6.4 Οι προκηρύξεις είναι στην ουσία το συμβόλαιο μεταξύ συμμετεχόντων και διοργανωτών για τις συνθήκες των αγώνων στο σύνολο τους, και η απόλυτη  εφαρμογή της είναι υποχρεωτική  από όλους.

6.5 Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προκηρύξεων μετά την έναρξη των αγώνων.

6.6 Η προκήρυξη αναρτάται σε εμφανή θέση και την διαβάζει ο επικεφαλής διαιτητής πριν την έναρξη των αγώνων στην τεχνική συνάντηση.

6.7 Μετά την έναρξη των αγώνων θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα όλες  τις διατάξεις  της προκήρυξης.

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

7.1 Βασικά κριτήρια επιλογής και ορισμού Διαιτητών από την Κ.Ε.Δ. ή την Τ.Ε.Δ. πρέπει να είναι η ποιοτική  αξιολόγηση των διαιτητών σε συνδυασμό με την κυκλική  αξιοποίηση τους και την αρίστη κατά το δυνατόν τεχνική κάλυψη σε κάθε τουρνουά.

7.2 Οι διοργανωτές οποιωνδήποτε αγώνων έχουν δικαίωμα να προτείνουν στην  Κ.Ε.Δ. την επιλογή και τον ορισμό μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων για την διοργάνωση  διαιτητών. Την πρόταση τους αυτή πρέπει να την γνωστοποιούν (το  ταχύτερο δυνατόν) στον Γενικό Γραμματέα και στον αντίστοιχο τομεάρχη της Κ.Ε.Δ. Ο ορισμός  των διαιτητών από την ΚΕΔ γίνεται μετά την ως άνω γνωστοποίηση προς την ΚΕΔ η οποία θα πάρει και την τελικη απόφαση επιλογής και ορισμού των διαιτητών.

7.3  Οι Τ.Ε.Δ. συμμετέχουν στην επιλογή των διαιτητών από την περιοχή τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. (όποτε κρίνεται απαραίτητο) και σύμφωνα με τα άρθρα 7.1 και 7.2.

7.4 Οι διοργανωτές και οι Τ.Ε.Δ. πρέπει στις προτάσεις τους προς την Κ.Ε.Δ. να παίρνουν υπόψη τους υποχρεωτικά  όλα τα βασικά κριτήρια επιλογής διαιτητών του άρθρου 7.1. Ειδικότερα,  για τις διοργανώσεις  υψηλού  επιπέδου και ιδιαίτερης σπουδαιότητας θα πρέπει να κυριαρχεί το κριτήριο της ποιοτικής επιλογής.

7.5 Στις διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερης σπουδαιότητας συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

α) Όλα τα Πανελλήνια Ατομικά και Ομαδικά Νεανικά  και Σχολικά Πρωταθλήματα.

β)  Όλα τα Πρωταθλήματα Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών.

γ) Όλες οι ιδιαίτερα ισχυρές Διεθνείς Διοργανώσεις (όταν μάλιστα δίνουν προκρίσεις για Πανελλήνιες διοργανώσεις της Ε.Σ.Ο).

δ) Όλα τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών.

 

7.6 Στις διοργανώσεις υψηλού  επιπέδου  οι επικεφαλής διαιτητές, οι  βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι κληρώσεων επιλέγονται και ορίζονται   αποκλειστικά από την Κ.Ε.Δ. με έγγραφο διοριστήριο το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΚΕΔ  και κοινοποιείται   στους διοργανωτές.

7.7  Σε κάθε περίπτωση,  η τελική απόφαση και ευθύνη ορισμού διαιτητών ανήκει στην Κ.Ε.Δ.

7.8 Με τις παραπάνω προϋποθέσεις η Κ.Ε.Δ. θα δίνει προτεραιότητα στις προτάσεις των διοργανωτών, παίρνοντας υπόψη και τις επιλογές – προτάσεις και  των Τ.Ε.Δ.

7.9 Η αξιολόγηση του ποιοτικού επίπεδου των διοργανώσεων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Σ.Ο.

7.10 Για  την τελική επιλογή των διαιτητών ενημερώνεται και ο επικεφαλής διαιτητής του οποίου η άποψη συνεκτιμάται από την Κ.Ε.Δ.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

8.1  Δεν επιτρέπεται  η επιλογή και ο ορισμός  διαιτητών  σε Πανελλήνια Σχολικά και Νεανικά Πρωταθλήματα όταν έχουν την ιδιότητα του προπονητή. Η  ιδιότητα του προπονητή τεκμηριώνεται από το Μητρώο Προπονητών της  ΕΣΟ.

8.2   Δεν  επιτρέπεται   η επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών που έκαναν διαιτησία σε αγώνες  χωρίς  να έχουν ορισθεί από την  Κ.Ε.Δ. (ή κάποια Τ.Ε.Δ.).  Διαιτητές που κάνουν αυτό το παράπτωμα τιμωρούνται με ποινή 2-4 μηνών και χάνουν για το διάστημα αυτό το δικαίωμα να επιλεγούν και να ορισθούν  σε οποιεσδήποτε διοργανώσεις, σύμφωνα και με το παρακάτω άρθρο 12.3.δ του ΚΔ/ΕΣΟ:

δ. Η συμμετοχή του σε αγώνα,  χωρίς  την έγκριση του αρμόδιου οργάνου (ποινή  αποκλεισμού  2-4 μηνών).
  

8.3 Σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου παραπτώματος (από τον ίδιο διαιτητή) κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο ισχύουν τα προβλεπόμενα στο παρακάτω άρθρο 12.4 του ΚΔ/ΕΣΟ:

4. Υποτροπή. Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώματος από τον ίδιο διαιτητή κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο (παράβαση καθ΄ υποτροπή), η προβλεπόμενη για το νέο πειθαρχικό παράπτωμα ποινή αυξάνεται στο διπλάσιο.

8.4 Γενικά, όλα  τα είδη των διαιτητικών παραπτωμάτων περιγράφονται,  αντιμετωπίζονται  και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Δ./ΕΣΟ.

8.5 Σε κάθε περίπτωση και πριν επιβληθούν ποινές ενημερώνονται η Ε.Σ.Ο., οι Ενώσεις/Τοπικές Επιτροπές και καλούνται οι παραβάτες από την Κ.Ε.Δ. σε απολογία.

8.6 Οι επικεφαλής Διαιτητές  που δεν  έχουν υποβάλει  έκθεση Διαιτησίας προς την Κ.Ε.Δ. αποκλείονται από κάθε διαιτησία μέχρι να υποβάλλουν την έκθεση διαιτησίας.

                                                  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

9.1  Σε ατομικές διοργανώσεις, η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων, για τις ανάγκες της κλήρωσης, καθορίζεται από την εκάστοτε προκήρυξη και σύμφωνα με την παράγραφο 6.1

9.2  Ο Επικεφαλής Διαιτητής πρέπει να έχει στην διάθεση του τις λίστες συμμετοχών τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων.

9.3 Μία έως πέντε ώρες (ανάλογα) με την διοργάνωση),πριν από την προκαθορισμένη ώρα κλήρωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική επιβεβαίωση συμμετοχής από τους αγωνιζόμενους με την φυσική τους παρουσία και την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συμμετοχής (όπου και όπως αυτό προβλέπεται). Αν υπάρχει αδυναμία ή κώλυμα της παρουσίας κάποιου στον χώρο των αγώνων στα προκαθορισμένα χρονικά όρια, θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Επικεφαλής Διαιτητή ή τους βοηθούς του πριν την λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης. Όσοι δεν θα έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην κλήρωση του 1ου γύρου. Μετά την δημοσίευση των κληρώσεων ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο Επικεφαλής Διαιτητής.

9.4   Οι Φόρμες Συμμετοχής ελέγχονται σχολαστικά για την ακρίβειά τους από τον Επικεφαλής Διαιτητή.

9.5   Σε όλα τα τουρνουά με Διεθνή Αξιολόγηση και σε όλα τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα (τελικές και προκριματικές φάσεις) οι Επικεφαλής Διαιτητές πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Κλήρωσης, όλα τα ακόλουθα αναφερόμενα στοιχεία των συμμετεχόντων παικτών:

α) Ονοματεπώνυμο.

β) ΕΛΟ (F.I.D.E. και Ε.Σ.Ο.).

γ) Τίτλος (F.I.D.E. και Ε.Σ.Ο.).

δ) Αριθμός Μητρώου (F.I.D.E. και Ε.Σ.Ο.).

ε) Σωματείο.

9.6 Το αρχείο κλήρωσης πρέπει να είναι ενημερωμένο με τον ακριβή και αναλυτικό τίτλο της διοργάνωσης και να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος των πινάκων από τον επικεφαλής διαιτητή πριν υποβληθούν για αξιολόγηση.

9.7  Οι κληρώσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο από έμπειρο διαιτητή, με πολύ καλές γνώσεις των Κανόνων Σκακιού της F.I.D.E., των ειδικών Κανονισμών της F.I.D.E. για τα συστήματα και τα προγράμματα κλήρωσης και των σχετικών Κανονισμών της Ε.Σ.Ο, που έχει οπωσδήποτε αποκτήσει τη νόρμα ικανότητας για κληρώσεις μετά από επιτυχή παρακολούθηση Σεμιναρίου Διαιτησίας στο οποίο θα έχουν διδαχθεί τα συστήματα κληρώσεων καθώς και οι οδηγίες κληρώσεων με κάρτες του ελβετικού συστήματος (χειροκίνητο σύστημα).

9.8 Οι κληρώσεις γίνονται υποχρεωτικά με λογισμικό εγκεκριμένο από τη F.I.D.E., για όλες τις διοργανώσεις (Ατομικά και Ομαδικά Τουρνουά και Πρωταθλήματα).

                                                                                                    

9.9 Ο Διαιτητής χρησιμοποιεί το λογισμικό ως ένα πρόσθετο βοήθημα και όχι μόνο δεν είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κληρώσεις που παράγονται από το λογισμικό, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τις παραγόμενες κληρώσεις και να τις διορθώνει αν χρειάζεται.

9.10   Την συνολική ευθύνη των κληρώσεων έχει αποκλειστικά και μόνο ο Επικεφαλής Διαιτητής κάθε διοργάνωσης.

9.11 Οι διαιτητές που δεν έχουν αποκτήσει την «άδεια» της FIDE  μπορούν  να διαιτητεύουν και σε τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση αλλά δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται στο πρόγραμμα κλήρωσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Γενική Διάρθρωση Τεχνικής υποστήριξης αγώνων

10.1 Στις διοργανώσεις, υψηλού επιπέδου  (σύμφωνα με το άρθρο 7.5)  προβλέπεται η παρακάτω τεχνική υποστήριξη:

α) Ο  Επικεφαλής Διαιτητής (Ε.Δ.) και οι βοηθοί του (Β.Ε.Δ.) (που ορίζονται  εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 7.6 και 7.7 από την  Κ.Ε.Δ. με εισήγηση του αντίστοιχου Τομεάρχη της Κ.Ε.Δ. και  με την   τελική   έγκριση από το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ). Βοηθοί Επικεφαλής Διαιτητές ορίζονται ένας μέχρι 50 παρτίδες.

β) Διαιτητές (Ένας από 10 μέχρι 15 παρτίδες – στην κρίση του ΕΔ).

γ) Επιτροπή Κληρώσεων  σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Σ.Ο.

 

10.2   Η ανωτέρω διάρθρωση εφαρμόζεται πλήρως στις διοργανώσεις, υψηλού επιπέδου  (σύμφωνα με το άρθρο 7.5).

Στις υπόλοιπες διοργανώσεις είναι αποδεκτή μια σχετική απόκλιση, ανάλογα με το επίπεδο , την δομή του τουρνουά και με την σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ. και του επικεφαλής διαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

11.1   Όλοι  οι αγώνες οποιασδήποτε  μορφής και επίπεδου, Ατομικών και Ομαδικών Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και Τουρνουά, καλύπτονται από Διαιτητές που ορίσθηκαν από την Κ.Ε.Δ. ή τις Τ.Ε.Δ. (για αγώνες περιφερειακούς ή τοπικούς) και από τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Ορισμού Διαιτητών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την ισχύουσα Γενική Οδηγία της  Κ.Ε.Δ.

 

11.2 Για τους Διαιτητές που διαιτητεύουν χωρίς να έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Δ. ή τις Τ.Ε.Δ. εφαρμόζεται το Άρθρο 8.2 της ισχύουσας Γενικής Οδηγίας, σε συνδυασμό και με το  παρακάτω άρθρο 12.3.δ του ΚΔ/ΕΣΟ:

δ. Η συμμετοχή του σε αγώνα,  χωρίς  την έγκριση του αρμόδιου οργάνου τιμωρείται με (ποινή αποκλεισμού 2-4 μηνών).

11.3   Σε όλες τις διοργανώσεις (Πανελλήνιες Ατομικές και Ομαδικές), ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.  (ή τις Τ.Ε.Δ. για τοπικούς και σχολικούς αγώνες) ένας Επικεφαλής Διαιτητής ο οποίος έχει την συνολική τεχνική εποπτεία των αγώνων.

11.4 Ο Διευθυντής Αγώνων  ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή και δεν έχει απολύτως καμία Τεχνική Εποπτεία σε θέματα Διαιτησίας, ούτε έχει δικαίωμα να κάνει κληρώσεις. Τα καθήκοντά του είναι αυστηρότατα διοικητικής και οργανωτικής φύσης.

11.5  Στις διοργανώσεις υψηλού επιπέδου (άρθρο 7.5) πριν την έναρξη των αγώνων και όσο γίνεται νωρίτερα, ακόμη και μια μέρα πριν τους αγώνες (αν είναι εφικτό), γίνεται η τεχνική συνάντηση όπου ολοκληρώνονται οι  εξής διαδικασίες:

Α) Τελικός έλεγχος συμμετοχών

Β) Περιγραφή των συνθηκών των αγώνων

Γ) Ορισμός επιτροπής ενστάσεων

11.6 Στην  τεχνική συνάντηση συνιστάται  η παρουσία όλων των παικτών, αρχηγών αποστολών, διαιτητών  κλπ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

12.1 Σε όλες τις ομαδικές διοργανώσεις Εθνικών Κατηγοριών θα εφαρμόζεται η προκήρυξη της Ε.Σ.Ο.

12.2 Για τις τοπικές και περιφερειακές κατηγορίες αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες Ενώσεις/Τοπικές Επιτροπές, εναρμονιζόμενες με τις γενικές αρχές του κανονισμού ομαδικών πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο. και της ισχύουσας Γενικής Οδηγίας της Κ.Ε.Δ. και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

12.3  Κάθε συνάντηση ομάδων πρέπει να καλύπτεται από έναν Διαιτητή, και έναν βοηθό σε  κρίσιμες συναντήσεις.

12.4 Τα συμμετέχοντα σωματεία ενημερώνονται για τους ορισθέντες από την Τ.Ε.Δ. διαιτητές, τουλάχιστον  τρεις  ημέρες πριν την διεξαγωγή κάθε γύρου.

12.5 Αν σε μια συνάντηση δεν παρουσιασθεί ο διαιτητής που ορίσθηκε, ενημερώνεται αμέσως  η  Τ.Ε.Δ. για τον ορισμό άλλου διαιτητή. Μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, αν δεν ορισθεί άλλος διαιτητής, η συνάντηση δεν διεξάγεται και το θέμα αντιμετωπίζεται από την διοργανώτρια αρχή.

 12.6 Η διοργανώτρια αρχή κοινοποιεί τα φύλλα αγώνων στην Τ.Ε.Δ. της περιοχής της, και μετά την ολοκλήρωση μιας ομαδικής διοργάνωσης τα φύλλα αγώνων και ο πίνακας αξιολόγησης αποστέλλονται στην Ε.Σ.Ο. από  την Τ.Ε.Δ. της περιοχής.

12.7    Σε κάθε περιφερειακή ομαδική διοργάνωση ορίζεται από την Τ.Ε.Δ. ένας επικεφαλής Διαιτητής, στα καθήκοντα του οποίου είναι και η συνολική  τεχνική  εποπτεία  και η υποβολή στην Τ.Ε.Δ. της Έκθεσης Διαιτησίας και του Πίνακα Αξιολόγησης των διαιτητών.

12.8  Στα ομαδικά σχολικά πρωταθλήματα, δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός της ομάδας προπονητής ή γονέας, αλλά μόνο   κάποιος από τους παίκτες της  ομάδας.

12.9 Σε κάθε συνάντηση ορίζονται πριν την έναρξη των αγώνων δύο αρχηγοί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός.

12.10  Αν συμβεί να επιλεγούν αρχηγοί που είναι ξένοι παίκτες τότε η ομάδα έδρα θα πρέπει να επιλέγει τον ένα αρχηγό τουλάχιστον να μιλάει ελληνικά ή αγγλικά. Αν υπάρχει πρόβλημα ισχύει  η απόφαση του Επικεφαλής Διαιτητή σύμφωνα και με το παρακάτω 12.b άρθρο των ισχυόντων  FIDE  tournament rules:

(b) Whenever the team captain speaks to one of his players, he should do so only through or in the presence of an arbiter,   using a language the arbiter can  understand.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

13.1 Οι ενστάσεις αφορούν την διαφωνία των αγωνιζομένων παικτών ή σωματείων εναντίον αποφάσεων των διαιτητών και υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων με την διαδικασία που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και τις προκηρύξεις  αγώνων της διοργανώτριας αρχής.

13.2 Οι καταγγελίες κατά διαιτητών υποβάλλονται, τεκμηριωμένες με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, στη διοργανώτρια αρχή και στην Τ.Ε.Δ. ή Κ.Ε.Δ. πριν την έναρξη του επόμενου γύρου ή το αργότερο τρεις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

 

13.3 Η πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται από την Διοργανώτρια Αρχή κάθε τουρνουά κατά την διάρκεια της Τεχνικής συνάντησης.

13.4 Η Επιτροπή Ενστάσεων της Κ.Ε.Δ.  λειτουργεί σαν δευτεροβάθμιο όργανο.

13.5 Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την άσκηση μιας ένστασης είναι αυτή που προβλέπεται στην εκάστοτε προκήρυξη αγώνων. 

13.6 Η ένσταση ασκείται γραπτά και εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που ορίζει η Διοργανώτρια Αρχή σύμφωνα με όσα προβλέπει η αντίστοιχη προκήρυξη (διαδικασία υποβολής, ύψος παραβόλου, χρόνος εκδίκασης κλπ).

 

13.7 Ο χρόνος εκδίκασης της ένστασης και όλες οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται από την προκήρυξη των αγώνων.

13.8 Αν η ένσταση δεν εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Ενστάσεων, θεωρείται ότι έγινε δεκτή. Αν γίνει έστω και μερικά δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργανώτριας αρχής.

 

13.9 Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. και εφόσον έχει κατατεθεί εντός μίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης στους εμπλεκομένους και στις εξής περιπτώσεις:

 

α) κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ενστάσεων των αγώνων.

β) κατά της αποδοχής της ένστασης λόγω μη εκδίκασής της από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ενστάσεων.

 

13.10 Η απόφασή της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου και είναι τελεσίδικη.


13.11 Για να ασκήσει το δικαίωμα ένστασης ο ενδιαφερόμενος (Σωματείο ή σκακιστής) πρέπει να έχει κάνει σχετική σημείωση στο φύλλο αγώνα (για ομαδικούς αγώνες) ή στο φύλλο της παρτίδας του (για ατομικούς αγώνες).


13.12 Οι Τ.Ε.Δ. σε καμιά περίπτωση δεν ορίζουν την Επιτροπή Ενστάσεων, ούτε σαν φορέας μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Επιτροπής Ενστάσεων.

 

13.13 Επίσης, τα μέλη των Τ.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν Επιτροπές Ενστάσεων της Περιοχής τους.

 

 

  ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

14.1 Ισχύει το παρακάτω άρθρο 9 του ΚΔ/ΕΣΟ:

1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για  κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή, καθώς επίσης, σε περίπτωση διαιτησίας σε αγώνα εκτός της έδρας τους, και εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής.
2. Το ύψος των ποσών των αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής των διαιτητών, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο., ύστερα και από γνώμη της Κ.Ε.Δ.

14.2 Οι διαιτητές που δεν αποζημιώνονται οικονομικά έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τον ορισμό χωρίς καμία συνέπεια από την Κ.Ε.Δ.

14.3 Από τη στιγμή που ένας διαιτητής αποδέχεται τον ορισμό του πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα του όπως θα ορισθούν από τον Ε.Δ. και πάντοτε σύμφωνα με τα άρθρα του Κ.Δ./Ε.Σ.Ο.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

15.1 Η Έκθεση Διαιτησίας αποτελεί το σημαντικότερο επίσημο έγγραφο για την αξιολόγηση και προαγωγή των διαιτητών καθώς και για την αξιολόγηση των διοργανώσεων.

15.2 Η Έκθεση Διαιτησίας (με το αρχείο κλήρωσης των αγώνων) υποβάλλεται από τον Επικεφαλής Διαιτητή, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη των αγώνων, στην Κ.Ε.Δ ή στην Τ.Ε.Δ. (για αγώνες τοπικού ενδιαφέροντας) και κοινοποιούνται στην  Ε.Σ.Ο. σύμφωνα με το  παρακάτω άρθρο 15.3

15.3 Εκθέσεις Διαιτησίας υποβάλλονται για όλα τα Πρωταθλήματα, οποιουδήποτε επίπεδου και μορφής, χωρίς καμία  εξαίρεση. Για τα ομαδικά πρωταθλήματα, η Έκθεση υποβάλλεται από τον Επικεφαλής Διαιτητή μετά την ολοκλήρωση τους. Τα στοιχεία του Ομαδικού (συμμετοχές, σύστημα, διαιτητές και παρτίδες τους κλπ,), αντλούνται από τα αντίστοιχα Φύλλα Αγώνων.

 

15.4 Σε κάθε περίπτωση ο Επικεφαλής Διαιτητής (σύμφωνα και με το άρθρο 8.4) δεν θα επιτρέπεται να διαιτητεύει τουλάχιστον μέχρι να υποβάλλει την Έκθεση Διαιτησίας.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

16.1 Στους αγωνιστικούς χώρους έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν διακριτικά και αθόρυβα οι παρακάτω :

α) Τα  μέλη των Δ.Σ. της Ε.Σ.Ο. και της Κ.Ε.Δ.

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων εφόσον δεν είναι γονείς αγωνιζομένων παικτών.

γ) Εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε.

δ) Εκπρόσωποι Διοικητικών, Πολιτικών, Εκπαιδευτικών και Εκκλησιαστικών Αρχών.

16.2 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνεται ο Επικεφαλής Διαιτητής και ο Διευθυντής Αγώνων , η γνώμη των οποίων λαμβάνεται υπόψη.

16.3 Όσοι έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τους αγώνες φορούν ειδική κάρτα διαπίστευσης στην οποία αναφέρεται η ιδιότητα τους.

16.4 Κάθε ειδική περίπτωση που δεν προβλέφθηκε αντιμετωπίζεται από τον Διευθυντή Αγώνων σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Διαιτητή.

16.5 Γενικά η Κ.Ε.Δ. έχει την άποψη ότι προβάλλεται και διαδίδεται το σκάκι όταν επιτρέπεται παρακολούθηση των αγώνων με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Να εξασφαλίζεται ο  απόλυτος   έλεγχος των αγώνων από τους διαιτητές.

β) Ο αγωνιστικός χώρος να είναι αρκετά μεγάλος για να μην ενοχλούνται οι αγωνιζόμενοι.

γ) Να περιορίζονται στο ελάχιστο οι απομακρύνσεις παικτών από τον αγωνιστικό χώρο.

16.6 Συνιστάται η χρήση διαχωριστικών σκοινιών για την διατήρηση διακριτών αποστάσεων των θεατών από τους παίκτες.

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

 

17.1 ΓΕΝΙΚΑ Οι διοργανωτές όλων των αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν όλα τα άρθρα της ισχύουσας Γενικής Οδηγίας που αναφέρονται στα θέματα διαιτησίας καθώς επίσης και να εφαρμόζουν τις προκηρύξεις αγώνων και τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της FIDE.  

17.2 Για την περίπτωση μη συμμόρφωσης των διοργανωτών  με τις διατάξεις της Γενικής Οδηγίας και τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αγώνων η Κ.Ε.Δ.  θα ενημερώνει την Ε.Σ.Ο.

17.3   Οι διοργανωτές έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν συντομότατα (σχεδόν αμέσως) την προκήρυξη των αγώνων που διοργανώνουν στην Ε.Σ.Ο. και τα ονόματα των προτεινόμενων διαιτητών στην Κ.Ε.Δ..

 

17.4  Οι διαιτητές που ορίζονται σε μια διοργάνωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες  των άρθρων της Γενικής Οδηγίας υπόκεινται στον πλήρη  έλεγχο της Κ.Ε.Δ. όσο αφορά την συμπεριφορά τους και την τήρηση των καθηκόντων τους.

  

17.5 Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με τους ορισθέντες διαιτητές σε διοργανώσεις στις οποίες  τον ορισμό έχει κάνει η Κ.Ε.Δ.,  ο Ε.Δ. ενημερώνει αμέσως την Κ.Ε.Δ. και αυτή αναλαμβάνει να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 18.1 Η Κ.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα τροποποιήσεων, αλλαγών και προσθήκης νέων διατάξεων στην παρούσα Γενική Οδηγία όποτε κριθεί απαραίτητο και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

18.2 Η παρούσα Γενική Οδηγία έχει 18 άρθρα. Η ισχύς της τροποποιημένης Γενικής Οδηγίας της Κ.Ε.Δ. , με πλήρη εφαρμογή σε όλα της τα άρθρα αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της στην ΕΣΟ και τις Τ.Ε.Δ. και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.

18.3 Η Κ.Ε.Δ. και οι Τ.Ε.Δ. έχουν την τυπική, ουσιαστική και ηθική υποχρέωση να ασκούν τα καθήκοντα τους με αμεροληψία, χωρίς αποκλεισμούς και διακριτικές επιλογές, να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν όλο το διαθέσιμο διαιτητικό μας δυναμικό, στο μέτρο που τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις των Κανονισμών, σε συνδυασμό με τα προσόντα των διαιτητών και τις ιδιαιτερότητες κάθε διοργάνωσης.

18.4 Η Κ.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης παρέμβασης της όποτε διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις των Κανονισμών Αγώνων και Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και της Γενικής της Οδηγίας.

18.5 Σε όλα τα τουρνουά και στους κάθε μορφής και επιπέδου αγώνες με εθνική αξιολόγηση  εφαρμόζονται οι κανονισμοί  της Ε.Σ.Ο. Αντίστοιχα σε τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση εφαρμόζονται οι κανονισμοί της FIDE.

18.6  Στα θέματα επιλογής και ορισμού διαιτητών εφαρμόζεται η ισχύουσα Γενική Οδηγία της Κ.Ε.Δ.

18.7  Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα Γενική Οδηγία η Κ.Ε.Δ  συνεργάζεται με την Ε.Σ.Ο. της οποίας η απόφαση θεωρείται τελική.